Emgion AB

Stockholms län

Information

Emgion AB är ett av många bolag som finns i Norrtälje. Det är nämligen den kommunen som Emgion AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Emgion AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2005-11-24.

Emgion AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2005-09-02. Men sedan 2005-11-24 så har Emgion AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Tullportsg. 3 A, 761 30, Norrtälje. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Emgion AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0176-15679.

Norrtälje arbetar för att bolag som Emgion AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Emgion AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva innovation, produkt- och företagsut- veckling inom konsultverksamhet, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Emgion AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -Carlsson, Bengt Kenneth -Furugren, Lars Olov.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Emgion AB och det är följande personer, Carlsson, Bengt Kenneth som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Furugren, Lars Olov som är född 1965 och har titeln Suppleant, Hammarberg, Karin Elisabeth som är född 1951 och har titeln Revisor, Hammarbergs Revisionsbyrå som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Emgion AB är 556685-2736.