Skebobruk Bygg Aktiebolag

Stockholms län

Information

Skebobruk Bygg Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Norrtälje som är den kommunen där Skebobruk Bygg Aktiebolag finns. I Norrtälje så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Skebobruk Bygg Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Skebobruk Bygg Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Skebobruk Bygg Aktiebolag har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Skebobruk Bygg Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Storängsv. 16, 763 93, Skebobruk men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0175-40049.

Norrtälje arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Skebobruk Bygg Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Skebobruk Bygg Aktiebolag har idag 556400-4082 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Skebobruk Bygg Aktiebolag

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

I Skebobruk Bygg Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Karlsson, Anders Herman som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Selander, Carina Kerstin som är född 1968 och har titeln Suppleant, Henningsson, Hans Dorel Benny som är född 1947 och har titeln Revisor, Hammarberg, Karin Elisabeth som är född 1951 och har titeln Revisorssuppleant, Persson, Bo Staffan Cherster som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant, Henningssons Revisionsbyrå i Norrtälje AB som är född och har titeln RevisorHammarbergs Revisionsbyrå som är född och har titeln Revisor, .