M. GARDELL KONSULTBYRÅ KOMMANDITBOLAG

Stockholms län

Information

I Norrtälje finns det ett Kommanditbolag som heter M. GARDELL KONSULTBYRÅ KOMMANDITBOLAG. Det finns flera bolag som liknar M. GARDELL KONSULTBYRÅ KOMMANDITBOLAG i Stockholms län. Norrtälje är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1986-08-07 så har M. GARDELL KONSULTBYRÅ KOMMANDITBOLAG varit registrerat. Idag är M. GARDELL KONSULTBYRÅ KOMMANDITBOLAG och det finns fler bolag som är det i Norrtälje.

Vill man komma i kontakt med M. GARDELL KONSULTBYRÅ KOMMANDITBOLAG så kan man gör det genom att posta ett brev till Pl 2448, 761 94, Norrtälje. Vi ni istället prata med M. GARDELL KONSULTBYRÅ KOMMANDITBOLAG så kan ni göra det på 0176-221090.

Konstruktion, tillverkning, utveckling och för- säljning av tillverknings-, automat-, sorterings-, stämplings-, präglings- och förpackningsmaskiner samt handel med maskinutrustning, montering*forts*

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag GARDELL, HANS MIKAEL som är född 1960 och har titeln Komplementär, ASP, LENA ANN KRISTIN som är född 1958 och har titeln Kommanditdelägare, .

; HANS MIKAEL GARDELL ENSAM .

M. GARDELL KONSULTBYRÅ KOMMANDITBOLAG har 916610-1791 som sitt organisationsnummer.