SÖREN JANSSON FASTIGHETSFÖRVALTNING KOMMANDITBOLAG

Stockholms län

Information

SÖREN JANSSON FASTIGHETSFÖRVALTNING KOMMANDITBOLAG hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Norrtälje som är den kommunen där SÖREN JANSSON FASTIGHETSFÖRVALTNING KOMMANDITBOLAG finns. I Norrtälje så finns det många olika Kommanditbolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Kommanditbolag. SÖREN JANSSON FASTIGHETSFÖRVALTNING KOMMANDITBOLAG tillhör bolagstypen Kommanditbolag och bolaget har ej F-skatt. SÖREN JANSSON FASTIGHETSFÖRVALTNING KOMMANDITBOLAG har funnits sedan och 1981-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till SÖREN JANSSON FASTIGHETSFÖRVALTNING KOMMANDITBOLAG så kan ni göra det genom att skicka er post till Harbroby 6, 763 93, Skebobruk men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0175-20038.

Norrtälje arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

SÖREN JANSSON FASTIGHETSFÖRVALTNING KOMMANDITBOLAG har idag 916505-4025 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av Sören Jansson ensam. är den som för stunden ansvarar för SÖREN JANSSON FASTIGHETSFÖRVALTNING KOMMANDITBOLAG

Äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet

I SÖREN JANSSON FASTIGHETSFÖRVALTNING KOMMANDITBOLAG så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jansson, Karl Sören som är född 1948 och har titeln Komplementär, Jansson, Britt-Marie Charlotta som är född 1949 och har titeln Kommanditdelägare, .