Bostadsrättsföreningen Tårpilen

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Tårpilen. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Norrtälje här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Tårpilen tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Norrtälje jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Tårpilen är momsregistrerat sedan2008-02-21 och har organisationsnummer 716420-2421.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0176-10494 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Tårpilen på följande adress Vegag. 16 C, 761 32, Norrtälje.

Bostadsrättsföreningen Tårpilen är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Tårpilen så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Helgesson, Kjell Adolf som är född 1947 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.