Bostadsrättsföreningen Tendern

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Tendern. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Norrtälje här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Tendern tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Norrtälje jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Tendern är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716419-3059.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0175-70786 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Tendern på följande adress Bangårdsv. 59 B, 762 51, Rimbo.

Bostadsrättsföreningen Tendern är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Tendern så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Griberg, Ulla Gunilla Elisabet som är född 1966 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.