Bostadsrättsföreningen Tornfalken

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Tornfalken är ett av många verksamheter som finns i Norrtälje. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Tornfalken finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Tornfalken som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1984-04-09.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Götg. 3, 761 44, Norrtälje. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Tornfalken så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0176-10967.

Norrtälje arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Tornfalken ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Tornfalken. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Tornfalken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Tornfalken och det är följande personer, Eriksson, Elin Kristina Charlotte som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Gauffin, Jan-Erik som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Norberg, Alf Magnus som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderqvist, Bengt Hugo som är född 1932 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Tornfalken är 716418-7119.