Bostadsrättsföreningen Järnlodet

Stockholms län

Information

I Norrtälje finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Järnlodet. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Järnlodet i Stockholms län. Norrtälje är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1972-02-03 så har Bostadsrättsföreningen Järnlodet varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Järnlodet och det finns fler företag som är det i Norrtälje.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Järnlodet så kan man gör det genom att posta ett brev till Gjuteriv. 1, 761 40, Norrtälje. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Järnlodet så kan ni göra det på 0176-10154.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Ekholm, Lars Stefan som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Eugenius, Nils Uno som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmberg, Pierre Sam Vilhelm som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Wik, Björn Anders som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjerpe, Maud Ida Inga-Lill som är född 1944 och har titeln Suppleant, Holmgren, Håkan Johan Emanuel som är född 1981 och har titeln SuppleantHållén, Per Henry Erland som är född 1954 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Järnlodet har 714400-2859 som sitt organisationsnummer.