Bostadsrättsföreningen Växlaren

Stockholms län

Information

I Norrtälje finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Växlaren. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Växlaren i Stockholms län. Norrtälje är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1943-03-19 så har Bostadsrättsföreningen Växlaren varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Växlaren och det finns fler företag som är det i Norrtälje.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Växlaren så kan man gör det genom att posta ett brev till Gustaf Adolfs v. 48, 761 43, Norrtälje. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Växlaren så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Andersson, Bertil Rickard som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Kårvik, Anna Jenna Viktoria som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Birgit Sofia som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Gunhild som är född 1928 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Växlaren har 714400-2016 som sitt organisationsnummer.