Bostadsrättsföreningen Vårsolen

Stockholms län

Information

I Norrtälje finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Vårsolen. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Vårsolen i Stockholms län. Norrtälje är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Vårsolen är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Stockholms län.

Sedan 1953-12-05 så har Bostadsrättsföreningen Vårsolen varit registrerat och sedan 1996-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Vårsolen och det finns fler bolag som är det i Norrtälje.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vårsolen så kan man gör det genom att posta ett brev till Lundmansg. 1 A, 761 45, Norrtälje. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Vårsolen så kan ni göra det på 0176-10666.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Gahnström, Elice Maria Kristina som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Haage, Bengt Torbjörn som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Vesterlund, Per Bror Erik som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Daniel Thomas som är född 1976 och har titeln Suppleant, Stjerna, Börje Mikael som är född 1981 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Vårsolen har 714400-1901 som sitt organisationsnummer.