Bostadsrättsföreningen Stuvaren

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Stuvaren är ett bolag som finns i Norrtälje. I Bostadsrättsföreningen Stuvaren finns det lite olika personer som är förknippade och det är Mattsson, Michael Torben som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyman, Malin Birgitta som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Tommy som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Liljekvist, Karl Olov Mattias som är född 1969 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Stuvaren så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Stuvaren på telefon 018-184100.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Stuvaren av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Stuvaren är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Norrtälje arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Stuvaren innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Stuvaren är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Stuvaren så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Mattsson, Michael Torben -Nyman, Malin Birgitta

Bostadsrättsföreningen Stuvaren har 714400-1695 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.