Bostadsrättsföreningen Hinden

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Hinden är en verksamhet som finns i Norrtälje. I Bostadsrättsföreningen Hinden finns det lite olika personer som är förknippade och det är Ahlström, Anna Ulrika Kristina som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Bruun, Sandra Fanny Louise som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Hammarqvist, Ingeborg Margareta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Löhman, Per Harry Axel som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Birgersson, Lars Gustav som är född 1978 och har titeln Suppleant, Nilsson, Olov Abraham som är född 1982 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Hinden så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Hinden på telefon 0176-12590.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Hinden av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Hinden är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Norrtälje arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Hinden innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Hinden är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Hinden så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Hinden har 714400-0572 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.