Bostadsrättsföreningen Göta

Stockholms län

Information

714400-0499 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Göta. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Göta är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Norrtälje som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Göta finns i.

Bostadsrättsföreningen Göta har varit registrerat sedan 1947-02-25 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Göta så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Göta är och det finns flera bolag i Norrtälje som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Göta är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Göta så kan ni göra det på telefon genom 0176-13704 eller genom brev på följande adress:
Götg. 2 B, 761 44, Norrtälje

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boeende åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningens på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Göta och det är Brown, Lisa Birgitta som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Ditte Rose-Marie som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Stig Arne Svante som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Erik Niklas som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Thalin Larsson, Anna Britta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilhelmsson, Gunnar Joakim Andreas som är född 1977 och har titeln Suppleant